convocatoria

Convocatoria KSIGUNE Deialdia

Programa de Conexión Educación Superior Vasca (Centros KSIgune) + Entidades

Euskal Goi Mailako Hezkuntzaren Konexio Programa (KSIgune ikastetxeak) + Entitateak

Curso 2021/2022 Ikasturtea